To content (skip navigation)

Franczyza

Franczyza

Szkoły Muzyczne YAMAHA działające w Polsce, związane są umową franczyzową z firmą Edukacja Muzyczna - Marek Karwański, która to jest związana umową masterfranczyzową z firmą YAMAHA Music Europe GmbH (YME).

Franczyza jest to szczególna i uznana w świecie forma dystrybucji towarów na rynku. Zawsze towarzyszy jej bliska współpraca franczyzodawcy (YME) z franczyzobiorcą (YSM w Polsce). Cechami typowymi franczyzy są:

  • pozwolenie ze strony franczyzodawcy na odpłatne używanie jego koncepcji prowadzenia firmy;
  • prawna i finansowa samodzielność franczyzobiorcy;
  • jednolity wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firmy, zgodny z wymogami franczyzodawcy;
  • identyczna nazwa handlowa i znak firmowy.

Dzięki bliskiej współpracy z firmą Edukacja Muzyczna - Marek Karwański , a także z YAMAHA Music Europe GmbH, właściciele naszych placówek w Polsce mają możliwość:

  • korzystania z wciąż udoskonalonego, licencyjnego systemu prowadzenia szkoły muzycznej, pod egidą renomowanej firmy;
  • korzystania ze stale uaktualnianych podręczników i materiałów pedagogicznych;
  • korzystania z fachowej konsultacji i pomocy w zakresie: zakładania szkoły muzycznej, sporządzania kalkulacji, administracji i organizacji, wystroju zewnętrznego i wyposażenia, szczególnie korzystnych warunków zakupów instrumentów, bezpłatnego przeegzaminowania kandydatów na nauczycieli w sieci Szkół Muzycznych YAMAHA, a także kursów szkoleniowych dla dyrektorów i pracowników YSM w zakresie prowadzenia szkoły i przekazywania wiadomości, pracy zespołowej oraz reklamy;
  • sprawdzenia efektów swojej pracy na corocznych festiwalach YSM, organizowanych zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym;
  • wzięcia udziału w kursach przygotowujących do egzaminów specjalistycznych.